Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Koníček

Schůze: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 8 (4. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 16-17 (10. 12. 2013)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 17-18 (10. 12. 2013)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 21 (10. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

4. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  
část č. 39 (22. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - druhé čtení  
část č. 109 (7. 2. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení  
část č. 110 (7. 2. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení  
část č. 110 (7. 2. 2014)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení  
část č. 243 (14. 2. 2014)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení  
část č. 249 (14. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 304 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 223 (13. 2. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

7. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení  
část č. 12 (29. 4. 2014)

85. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013 /sněmovní dokument 718/
část č. 231 (15. 5. 2014)

86. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009 až 2012 /sněmovní dokument 719/
část č. 232 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

77. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení
část č. 303 (20. 6. 2014)

101. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 /sněmovní tisk 189/
část č. 118, část č. 121 (13. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
části č. 178-179 (25. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

119. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení
část č. 338 (26. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 298 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení
část č. 118 (24. 10. 2014)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
část č. 118, část č. 120 (24. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení  
část č. 26 (2. 12. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 80 (3. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

část č. 5 (20. 1. 2015)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení  
část č. 20 (20. 1. 2015)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení  
části č. 182-183 (11. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

část č. 2 (10. 3. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

část č. 2 (28. 4. 2015)

113. Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 106 (30. 4. 2015)

114. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 107 (30. 4. 2015)

134. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014 /sněmovní dokument 2361/
části č. 201-202 (21. 5. 2015)

135. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 a 2013 /sněmovní dokument 2362/
část č. 202 (21. 5. 2015)

138. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 195 (21. 5. 2015)

141. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 234 (22. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

část č. 2 (16. 6. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
část č. 315, část č. 321 (10. 7. 2015)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 66 (17. 6. 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 59 (17. 6. 2015)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 90, část č. 93 (18. 6. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 280 (9. 7. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 18 (18. 6. 2015), část č. 66 (1. 10. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

část č. 2 (15. 9. 2015)

13. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení
část č. 207, část č. 210 (18. 9. 2015)

192. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 128 (17. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
část č. 144 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení  
část č. 106 (7. 10. 2015)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - prvé čtení  
část č. 224 (20. 10. 2015)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení  
část č. 214, části č. 222-223 (20. 10. 2015)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení  
část č. 76, část č. 80 (7. 10. 2015)

137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení
část č. 130 (8. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 284 (22. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 4 (24. 11. 2015)

9. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení  
část č. 27 (24. 11. 2015)

66. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení
část č. 126 (26. 11. 2015)

146. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 /sněmovní tisk 619/
část č. 247 (9. 12. 2015)

211. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 375 (17. 12. 2015)

223. K problematice označování zboží z izraelských osad
část č. 393 (17. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 52 (18. 12. 2015), část č. 88, část č. 91 (22. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

část č. 336 (11. 2. 2016)

201. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 104, část č. 107 (21. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 250 (28. 1. 2016)

Slib poslance
část č. 8 (19. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
část č. 228 (10. 3. 2016)

206. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 475/
část č. 229 (10. 3. 2016)

208. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 /sněmovní tisk 644/
část č. 231 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 4 (12. 4. 2016)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení
část č. 25 (12. 4. 2016)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 25 (12. 4. 2016)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení  
část č. 32 (12. 4. 2016)

144. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní /kód dokumentu 14422/15, KOM(2015) 750 v konečném znění/ /sněmovní tisk 668-E/
část č. 218 (20. 4. 2016)

210. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech; návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 3940/
část č. 98 (14. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 256 (21. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

část č. 4 (24. 5. 2016)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení
část č. 66 (25. 5. 2016), část č. 190 (1. 6. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 192, část č. 194, část č. 196 (1. 6. 2016)

195. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 182 (1. 6. 2016)

201. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 /sněmovní dokument 4363/
části č. 57-59 (25. 5. 2016)

202. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 /sněmovní dokument 4364/
část č. 59 (25. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení  
části č. 44-48 (29. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 8 (6. 9. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - druhé čtení
část č. 287 (16. 9. 2016)

43. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení
část č. 75 (7. 9. 2016)

54. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - prvé čtení
část č. 211 (14. 9. 2016)

207. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - třetí čtení
část č. 39 (7. 9. 2016)

217. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 /sněmovní tisk 542/
část č. 250 (15. 9. 2016)

219. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 577/
část č. 251 (15. 9. 2016)

220. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015 /sněmovní tisk 769/
část č. 251 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 1 (18. 10. 2016)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - druhé čtení
část č. 281 (8. 11. 2016)

13. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení
část č. 26 (18. 10. 2016)

134. Návrh poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 339 (9. 11. 2016)

183. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - třetí čtení
část č. 136, část č. 138 (21. 10. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (20. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 110, část č. 112, část č. 114 (20. 10. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

část č. 3 (29. 11. 2016), část č. 149 (6. 12. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
část č. 71 (30. 11. 2016)

6. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení
část č. 17 (29. 11. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 252 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

část č. 32 (11. 1. 2017), část č. 282 (31. 1. 2017)

209. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - třetí čtení
části č. 130-131 (13. 1. 2017)

221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 415 (3. 2. 2017)

252. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 58 (11. 1. 2017)

Slib poslance
část č. 3 (10. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 2 (21. 2. 2017)

43. Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - prvé čtení
část č. 305, část č. 307 (14. 3. 2017)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení
část č. 308 (14. 3. 2017)

71. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení
část č. 325 (15. 3. 2017)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení
část č. 328 (15. 3. 2017)

265. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 /sněmovní tisk 800/
části č. 311-312 (14. 3. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 109 (23. 2. 2017)

297. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 333 (15. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

2. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/3/ - vrácený Senátem
část č. 33 (4. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
části č. 103-104 (6. 4. 2017)

290. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2016
části č. 333-334 (27. 4. 2017)

291. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2015
část č. 334 (27. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 4 (16. 5. 2017)

8. Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - druhé čtení
část č. 292 (6. 6. 2017)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení
část č. 296, část č. 298 (6. 6. 2017)

66. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 189 (24. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

42. Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 1094/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 121 (30. 6. 2017)

96. Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ - třetí čtení
část č. 259 (14. 7. 2017)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení
části č. 260-261 (14. 7. 2017)

189. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (29. 6. 2017)

190. Ústní interpelace
části č. 101-102 (29. 6. 2017)

Slib poslance
část č. 3 (27. 6. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

58. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016 /sněmovní tisk 1125/
část č. 184 (13. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP