(10.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já bych poprosil paní předsedající, aby prostě tady tyhle manýry netrpěla. Protože to se tady může příště zvrhnout. Tak z toho tady uděláme nějakou reklamku nebo co. Bude tady každý pobíhat s cedulemi. Sice v minulém volebním období tady sociální demokraté pobíhali s cedulemi, to je pravda, ale vždycky alespoň seděli na místě. Jestli si uvědomujete ten precedens, až tady bude někdo pobíhat. (V sále je silně rušno.)

Ale zase také chápu, že oba se musí tak smát hlouposti koaličních partnerů, že se raději za ty cedule schovají, aby ten úsměv nebyl vidět. Možná to je nějaká strategie. Možná že po čase řeknou, že to předkládali nevědomě, anebo že nevědomě byli schováni a kdoví kdo za těmi cedulemi byl, a možná že další jim to dosvědčí, nejlépe z hnutí ANO.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím o slovo pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo.

Pan ministr Babiš přišel do Sněmovny s tím, že to je žvanírna, a teď z toho udělal manéž. Myslím, že se snad pasoval i za toho nejvyššího principála této manéže.

Ale já bych s dovolením reagoval na slova svého předřečníka, pana poslance Janulíka. Já si myslím, že asi o něm hovořil pan profesor Zlatuška, že by pan poslanec Janulík u něho tu zkoušku neudělal. Já bych jenom zopakoval pár čísel a doufám, že mě pan poslanec Janulík bude poslouchat.

Ta čísla jsou následující. Je 40 tisíc lékařů - podle zprávy lékařské komory. A to vychází ze zprávy lékařské komory. Podle zprávy České lékařské komory 20 procent - 20 procent - není napojeno na internet, pane kolego Janulíku prostřednictvím... Cituji zprávu lékařské komory, netvrdím, že to je pravda. Dvacet procent, to znamená 8 tisíc lékařů není napojeno na internet.

A samozřejmě ty argumenty, které jsem tady uváděl, já netvrdím, že jsou správné. Já jenom tvrdím, jakým způsobem argumentovali poslanci-lékaři, proč nechtějí zavedení elektronických receptů. A já je zopakuji: nepřístupný internet, staré technické vybavení počítačové a vysoký věk zejména praktických lékařů. Tak argumentovali poslanci-lékaři, proč nechtějí elektronické recepty. A já netvrdím, že ta argumentace je správná. My jsme elektronické recepty chtěli, ti, co proti tomu protestovali, používali tyto argumenty. Já věřím, že je budou používat i v případě elektronické evidence tržeb, protože ta situace tam je naprosto, naprosto obdobná.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, údaje na účtence jsou definovány v paragrafu 20 návrhu. To, co vidíte zde, nebo ty údaje, které jsou zde uvedeny, tak chybí. Údaj pod písmenem A, G, H a I, které jsou uvedeny v tom paragrafu 20 odst. 1, a rozsah údajů zasílaných je definován v paragrafu 19, a na tom plakátu chybí údaj pod písmenem B, C, G, H a I. (Potlesk poslanců klubů KSČM, ODS a TOP 09. Poslankyně Černochová odnáší inkriminovanou tabuli od stolku zpravodajů.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych ještě jednou tedy -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, pane poslanče, dříve než začnete mluvit, poprosím kolegy, aby se ztišili. Je to určitě vypjaté téma, ale myslím si, že si každý zaslouží ticho při svém proslovu. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, paní předsedající. Já bych ještě jednou zareagoval na vstup pana kolegy Volného, který svými invektivami opravdu nezklamal, jsou je z jeho strany tradiční vůči hnutí Úsvit.

Tak speciálně pro pana Volného to zopakuji. To první číslo, které jsem říkal - čtyřicet procent mezery DPH tvoří podnikatelé úmyslně zkreslující údaje. Úmyslně zkreslující údaje. A jestli vy tady říkáte, tam se asi jedná o nějaké daňové optimalizace, a jestli vy tedy chcete říct, já teď nebudu jmenovat, že ty velké obchodní řetězce krátí tržby při tom systému elektronické evidence, který už dneska mají zavedený, tak já doufám, že vám napíšou, pane kolego Volný, své názory na to, že si dovolujete tvrdit, že oni jsou ti, kteří krátí ty tržby. Já si myslím, že to právě je u těch malých podnikatelů.

A navázal bych ještě na to, co říkal kolega Kučera. Dneska jsme to říkali, náš poslanecký klub Úsvit, na tiskové konferenci. Obrátila se na nás i stomatologická komora, která říká, že - taková je informace - třetina lékařů, zubních lékařů, je ve věku přes šedesát let, a v některých okresech dokonce polovina. Oni prostě na závěr - tak jak tady bylo řečeno, ne všichni ti lékaři jsou napojeni na internet, ne všichni mají to elektronické připojení. A oni na ten závěr své lékařské praxe nepůjdou do toho, aby se na to připojovali. A vzhledem k tomu, že jsou ve věku, kdy si budou moci dovolit ty lékařské zubní praxe zavřít, byli jsme upozorněni na to, že se může stát, že těch lékařských ordinací zubních ubude a pro řadu lidí to bude nedostupná péče potom. Takže to je jeden z dalších aspektů, který se na první pohled nezdá, ale i tam může mířit dopad tohoto zákona.

Čími říkám opět - myšlenku nekritizujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jen chci poděkovat panu poslanci Koníčkovi, že si přečetl ty cedule, jak jsem měl otočené zády, tak sem je neviděl. Takže odpověděl na mou řečnickou otázku, kdy pan ministr lže. Jestli když mluví o těch údajích, nebo když mluví o tom, že je potřeba je utajovat, a proto nesmíme pořádat výběrové řízení a musíme tu zakázku dát předem určenému kamarádovi. Takže pan poslanec Koníček na to odpověděl. Mohu pouze si povzdychnout, že pan ministr často říká, že nelže a nekrade a že to dělá pro lidi. Zdá se, když vezmeme ty náklady, když vezmeme to výběrové řízení bez soutěže a když vezmeme ty nepravdy, které tady uvádí a které uvádí ve své důvodové zprávě, že pan ministr lže od rána do večera, a to pro lidi, kteří mu to jeho kradení mají zaplatit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem předsedu ODS pana poslance Fialu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já na začátek svého vystoupení připomínám, že nevystupuji s faktickou poznámkou, ale jako přihlášený do rozpravy, takže to moje vystoupení nebude trvat pouze dvě minuty, ale bude přece jenom o něco delší. Mohu vás nicméně ubezpečit, že zdaleka nebude tak dlouhé jako ta další vystoupení ve druhém a třetím čtení, kde budeme mít dostatek času na to, abychom projednali a vysvětlili si všechny naše argumenty, které máme proti zavedení elektronické evidence tržeb, respektive proti registračním pokladnám. A já předpokládám, že to třetí čtení bude trvat až do konce tohoto volebního období, takže budeme mít dost času se všemi těmi argumenty zabývat.

Já dnes chci nicméně ty základní výhrady, které Občanská demokratická strana má proti elektronické evidenci tržeb, nebo jak my říkáme proti registračním pokladnám, shrnout do šesti základních bodů, ve kterých na základě čísel, faktů i chorvatské zkušenosti budu hovořit o tom, proč je tento systém nebezpečný a proč nepomáhá žádnému lepšímu výběru daní, narovnání podnikatelského prostředí a podobným věcem, které by jistě každý podpořil, ale proč je jenom součástí soustředěného útoku vlády Bohuslava Sobotky na živnostníky, podnikatele a vlastně všechny pracovité občany.***
Přihlásit/registrovat se do ISP