(10.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tedy šest důvodů. Za prvé. Systém je zbytečný. Nikdo nepochybuje o tom, že výběr daní je jednou ze základních úloh státu a stát by měl hledat řešení, jak daně vybírat. Nakonec občané si platí ze svých daní stát i proto, aby daně správným způsobem vybíral. V tomto případě ale nejde o lepší výběr daní ze strany státu, ale jde o přenášení této povinnosti, této úlohy státu, na podnikatele, aby za svoje vlastní peníze sami sebe kontrolovali. To je naprosto špatná koncepce výběru daní, i kdyby výběr daní byl skutečně tou hlavní motivací, se kterou se registrační pokladny připravují, a o tom já tady velmi pochybuji.

Systém, a to už zde trošku zaznělo v té smršti poznámek, je disproporčně zacílen jenom na malou část daňových úniků. Když se podíváme na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, můžete ty zprávy samozřejmě zpochybňovat, ale berme to jako nějaký soubor dat, který máme k dispozici, tak podle Nejvyššího kontrolního úřadu je pouze 7 % výpadku DPH zaviněno malými podnikateli a živnostníky. Pouhých 7 %! A přesto Ministerstvo financí soustředí veškerou energii, veškeré finanční prostředky, celé své úsilí právě na tuto skupinu živnostníků a drobných podnikatelů. Proč asi? Dneska je situace taková, že Finanční správa má všechny informace, které potřebuje k tomu, aby identifikovala, kdo případně daně neplatí, kdo krátí DPH, kdo se chová nějak nestandardně. Úředníci místních pracovišť finančních úřadů samozřejmě nežijí ve vzduchoprázdnu, mají dostatek zkušeností, dobře znají poplatníky ve svém okolí, provádějí kontroly a mohou tyto lidi identifikovat. Nepotřebují k tomu zavádění nějakých dalších složitých systémů.

A když se podíváme na hlavní argument, který tady opakovaně slyšíme a který je jediným, že to zavedli v Chorvatsku a že v Chorvatsku to funguje, podíváme se dobře data, která máme z Chorvatska, podíváme se na to, co říká sám chorvatský ministr financí, kterého tady pozval náš ministr financí, tak zjistíme, že právě v Chorvatsku žádné zlepšení výběru daní po zavedení elektronické evidence tržeb nenastalo. V roce 2013, tedy po zavedení registračních pokladen v Chorvatsku, klesl výběr DPH o 1 %. Ano, můžeme říkat, že to bylo proto, že se zavedla druhá snížená sazba, ale v roce 2014 zase výběr DPH o 1 % vzrostl - ale ne díky registračním pokladnám, ale prostě díky tomu, že se snížená sazba z 10 % zase zvýšila na 13 %. Jediné, co se v Chorvatsku zvýšilo, a to jenom dočasně, byl výběr daně z příjmu fyzických osob asi o 8 %, ale to jistě se mnou všichni budete souhlasit, že to nepochybně nesouvisí se zavedením registračních pokladen. Výběr daní z příjmu právnických osob v Chorvatsku poklesl v roce 2013 o 17 %, v roce 2014 o 15 %.

Takže kde máme ten zlepšený výběr daní? A sám chorvatský ministr financí, když byl na návštěvě v České republice, pokud jste ho dobře poslouchali, řekl, že k žádnému zvýšení výběru daní v důsledku zavedení registračních pokladen nedošlo. Takže jak jsem říkal, zaprvé systém je úplně zbytečný a nenaplní cíle, se kterými je údajně připravován.

Za druhé. Registrační pokladny, elektronická evidence tržeb, jsou složitou plošnou restrikcí, která bude šikanovat podnikatele a bude komplikovat život nám všem, tedy zákazníkům. Stát říká, že chce trestat nepoctivé, ale místo toho a priori postihuje všechny poctivé a slušné podnikatele a komplikuje jim život. A bude postihovat i nás všechny ostatní, protože nákupy s povinným vydáváním účtenek se nepochybně zkomplikují a mnohde i prodraží. Já tedy nevím, jestli bych složil zkoušku u kolegy profesora Zlatušky, a já sám bych ho zase nechtěl zkoušet, naštěstí na vysoké škole se navzájem nezkoušíme, ale jedno vím naprosto jistě. Já se pohybuji po České republice nejenom v Praze a v Brně, a prostě na řadě míst potíže s datovým připojením jsou. Jestli někdo říkáte, že tomu tak není, tak buďto jste nevytáhli paty z Prahy, anebo neříkáte pravdu, protože potíže s daty mají lidé na řadě míst České republiky. A kdybych i připustil, že nemají potíže s daty, tak já třeba poměrně často mám potíže s tím, abych si z tiskárny vytiskl nějaký dokument, protože zrovna něco v tu chvíli nefunguje. Třeba je to moje chyba, ale jestli je to moje chyba, tak předpokládám, že takových chyb se může dopustit spousta dalších lidí. Možná je to chyba nedokonalosti systému, možná to není tak jednoduché, možná to občas selže, ale jestliže to bude celé založeno na tom, že živnostník bude mít, jak říká pan ministr, takovou tu jednoduchou aplikaci, se kterou se připojí k tiskárně a hned všechno vytiskne, tak já z vlastní zkušenosti vím, že to tak určitě nebude a že mnohdy právě prodej zboží se touto v uvozovkách jednoduchou operací zkomplikuje. A můžeme se také ptát, kolikrát denně se stane třeba to, že v nějaké tiskárně zrovna dojde papír, když si dítě půjde před školou koupit rohlík nebo něco podobného do prodejny. Budou tam všichni čekat, bude se to všechno zdržovat. A proč? Úplně zbytečně jenom proto, že tu zavádíme úplnou hloupost. Ale tou hloupostí zkomplikujeme řadě běžných občanů každodenní nakupování a zkomplikujeme jim život.

Nepovažuji ani za tak banální ty informace, i kdyby to byly jenom informace, které máme tady na té ceduli, která nám tady vytváří to divadelní prostředí v Poslanecké sněmovně, to jsou informace velice cenné, které jsou v tom souboru a v tom, že jsou online naprosto snadno zneužitelné a využitelné. A já tady nebudu podsouvat Andreji Babišovi, že je chce využít pro sebe a pro své firmy, ale ani to nevylučuji, ale já nechci, aby takovéto citlivé informace měl stát, měli je jeho úředníci, a pochybuji o tom, že mít takové informace má nějaký smysl. Má to samozřejmě smysl z hlediska podnikání, z hlediska konkurence, ale nemá to smysl pro stát.

Dámy a pánové, bohužel ale právě mít tyto informace je základní motivací nebo jednou ze základních motivací zavádění tohoto systému. Aspoň v Chorvatsku, protože chorvatský ministr financí, když byl na návštěvě v České republice, tak říkal, že se sice nepovedlo zvýšit výběr daní v Chorvatsku, ale že ten systém přinesl velmi cenné informace, a doslova řekl - cituji: "Vidíme, kolik má podnikatel na účtu, co si kupuje, a jestli na tom vydělal." Takovýmto způsobem chorvatský ministr financí zhodnotil pozitiva zavedení registračních pokladen. Tak já v tomto tedy žádná pozitiva nevidím. Já v tom vidím nebezpečné shromažďování dat v rukou státu nebo popřípadě v rukou těch, kteří je chtějí zneužít.

Za třetí. Systém je drahý, zatíží zejména drobné a střední podnikatele a živnostníky, ale zatíží samozřejmě i rozpočet státu a finančně bude mít dopad s velkou pravděpodobností i na samotné zákazníky. Když se podíváme na dostupná data, která se sice různě mění, ale která snad už Ministerstvo financí předkládá v nějaké konsolidovanější podobě, jak se říká, tak zjistíme, že pořízení systému bude stát český stát 370 mil. korun v první fázi a pak provoz systému bude české daňové poplatníky stát každý rok 170 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP