Sněmovní tisk 29
Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 46).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 29/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 29/2, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 11:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 143).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2014.
  Zákon Senátem schválen 20. 3. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 64/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
288Jeroným Tejc05749-06459.doc (44 KB) / PDF (259 KB, 6 stran) 4. 2. 2014 v 13:58:26


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, orgány veřejné správy, policejní kontrola, policie, průhlednost rozhodování, správní kontrola

Navržené změny předpisů (70)ISP (příhlásit)