(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Nykl k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím předsedajícího promluvit k panu Laudátovi i k panu Kalouskovi. K panu Laudátovi, který jinak interpretuje pana Borise Lalovace. Ono to bylo v chorvatštině, možná jste měl nějaký jiný překlad a samozřejmě mohly vzniknout nějaké diskuse, ale ta primární myšlenka byla jasná. To, co on řekl, ten morální přístup, který to mělo zavést v Chorvatsku, ten byl jasný. A to, že to má nějaké slabiny na úvod, to je samozřejmě normální. Ale asi ta chorvatština mohla dělat problém.

K panu Kalouskovi. My jsme tu měli spolu v prosinci 2014 už debatu o chorvatském modelu. Bylo to v rámci střednědobého rozpočtu. A já jsem vám říkal: Ten náš rozdíl je v tom - to, co vy označujete za šikanu na podnikatele, my to označujeme za spravedlivý a transparentní přístup. A v tom se, bohužel, asi neshodneme. Vy jste neprodělal vývoj, já jsem vám tehdy říkal, abyste to zkusil nějak zmetabolizovat, a vy jste to nezmetabolizoval, a pokud se takhle lišíme v názoru na to, co je transparentnost a morálka, tak se nemůžeme dohodnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Panu ministrovi financi chci vaším prostřednictvím říct, že kdyby opravdu jeho firmy zaplatily 872 milionů korporátní daně, jak nám tady tvrdí, tak byl takový devátý nejlepší plátce daně z příjmů právnických osob za minulý rok. On oceňoval 20 nejlepších plátců, ten 20. byl kolem 400 milionů a Agrofert mezi nimi nebyl. To znamená lže! Lže. Možná to platil na Slovensku, možná to platil v Německu, možná to platil někde, ale českým veřejným rozpočtům 872 milionů daně z příjmů právnických osob opravdu nezaplatil.

Opravdu to není pro všechny, když to zavádíte jenom pro někoho, je to jenom v sektoru, kde to zajímá Babiše. Proč si myslíte, že ve stavebnictví a v dopravě ti lidé jsou mnohem... nebo že restauratéři jsou mnohem větší podvodníci než ti ve stavebnictví a v dopravě? Tam to chce Babiš regulovat, kdežto jinde je mu to jedno. A tomu říkáte morálka.

A upřímně řečeno, pane doktore Nykle, vaším prostřednictvím, nevím, co mám metabolizovat. Ale mám-li metabolizovat daňovou morálku německé finanční správy nebo chorvatské finanční správy, tak vám nechám tu chorvatskou a já budu raději spolupracovat s tou německou. Věřte tomu, že je mnohem efektivnější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Novotný, Koníček, Plzák a poté pan ministr Babiš. Všichni faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já myslím, že s panem Nyklem nejsem v rozporu. Já jsem tu jen ocitoval, jak slavné vystoupení pana chorvatského ministra skončilo neslavně. Vždyť to tam přece přiznal a byla to jasná slova. Dopadli jsme, nebo teď honíme taxikářský gang, který to úplně obešel. A kdokoli je v Chorvatsku, tak ví, že když vidí cizince, tak dávají jiné účtenky, pokud je vůbec dávají.

Prosím vás, každý přece ví, že základem podnikání je morálka, a nikoli to, jak to zákonem budete rovnat. Vy jste slibovali voličům, jak zjednodušíte právo, jak všechno uděláte, a teď tu reagujete ad hoc na nějaké své osobní pocity a ty chcete rovnat zákonem. Uvědomujete si vůbec, jakou džungli tady vytváříte, když tu čerstvá ministryně školství v jedné větě řekne, že tím, že učitelům prostě krátí pracovní poměr nebo je posílají pryč na prázdniny, dávají jim výpověď a pak je zase přijímají a že tím porušují zákon, a ve druhé, místo aby je stíhala nebo dali žalobu, tak ve druhé větě přijde a řekne: Tady vám předkládám zákon, který to zakáže. No tak kde to jsme? Děláte tady z toho kocourkov ještě větší, než tady byl. Prosím vás, co to tady vykládáte?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času i kolegu Laudátovi. Nyní pan poslanec Martin Novotný k faktické poznámce, připraví se k faktické poznámce kolega Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný. V těch debatách se poslední dobou citují velká jména, sem tam Aristoteles a dnes třeba Tomáš Baťa. On má skutečně známou pasáž o tom, že příčinou hospodářské krize je morální bída. Já vám přečtu poslední větu té slavné pasáže z Tomáše Bati, která se dokonale týká toho, jaké recepty vy na tu morální bídu hledáte, jak to viděl ve skutečnosti Tomáš Baťa. Ta věta zní: Máte pravdu, je potřeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy ji však překonat nejde. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Nevím tedy, jestli byste si měli brát Tomáše Baťu jako toho, kdo zaštiťuje vaše technické řešení morálky českých podnikatelů. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec Koníček také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, možná platíte daně jako fyzická osoba, možná platíte daně jako právnická osoba, ale já jsem se vás včera pokoušel interpelovat, kdy začnete jako ministr financí vybírat daně po hnutí ANO 2011, protože podle stanoviska Finanční správy byste měli být, strana, plátcem DPH.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za připomínku. Nyní pan kolega Plzák, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Myslím, že kolega Nykl říkal metaforizovat a pan kolega Kalousek slyšel metabolizovat. Je to tak asi, ne? Ale to jsem nechtěl říct.

Tady se mluvilo o šikaně a mě pak napadl jeden dobrý příměr. Stacionární radar. Je to v obci, je to nějaká šikana? Já prostě beru policejní oktávie, které jezdí a měří po těch silnicích, tak to jsou takové ty kontroly z finančního úřadu, ale prostě ten stacionární radar, o kterém všichni víme, nás všechny donutí, že v té obci prostě jedeme všichni stejnou rychlostí nebo se snažíme ji dodržovat. A to je prostě tenhle systém, který tu chceme zavádět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan ministr Babiš k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já jsem myslel, že děláme tu evidenci tržeb dneska. A k tomu dotazu. Ano, hnutí ANO zaplatí daň, takže vás mohu uklidnit.

Člověk si neumí představit, že když někdo celý život nelže, tak je pak v šoku, co tady ten Kalousek předvádí. To je neuvěřitelné. Takže já bych znovu zopakoval, že soutěž na daňové plátce Ministerstva financí nekonsoliduje firmy. Kdyby konsolidovala, tak můj koncern je jedenáctý. A znovu opakuji, za rok 2014 moje firmy tady zaplatily na dani právnických osob 743 milionů a odvody 2,34, takže 3,1 miliardy korun zaplatily. Takže nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, tady platím daně. Ty daně, které v minulosti nějací kmotři tady rozkrádali. To byl také jeden z důvodů, proč jsem udělal to hnutí.

Takže prosím vás, vraťme se k elektronické evidenci tržeb. Já strašně rád budu s vámi argumentovat, ale přestaňte už s těmito invektivami a lžemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času panu ministrovi financí. Vracíme se do rozpravy. Pan kolega Michal Kučera v řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Už jsem nečekal, že na mě dojde dnes řada, ačkoliv jsem byl přihlášen už minule. Nicméně mě totiž zaujal pan ministr Babiš, který řekl, že se nesmí lhát, a pak řekl větu: Nemám žádnou firmu v zahraničí. To mě skutečně zaujalo. Ale to byla jen taková krátká poznámka.

Já bych chtěl tuto debatu trochu vrátit do těch faktických věcí. Dovolím si citovat některé pasáže z důvodové zprávy. Já si myslím, že je docela dobré alespoň na začátek té diskuse, která patrně bude velice dlouhá, si některá fakta uvědomit, dát si je do souvislosti a možná i do souvislosti s tím, co tu dnes říkají jednotliví řečníci, zejména tedy pan ministr Babiš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP