Stenografický zápis 25. schůze, 9. prosince 2003

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Talíř
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Váňa


1. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Maštálka


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký


4. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno v 15.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jaroslav Krákora


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP