Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 2003 ve 14.05 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, paní poslankyně a páni poslanci, milí hosté, dovolte mi, abych vám popřál dobrý den a zahájil 25. schůzi Poslanecké sněmovny, schůzi, kterou jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 75 poslanců, kterou jsem obdržel minulý týden. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů ve středu 3. prosince tohoto roku.

Takže vás nyní prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, eventuálně kdo potřebuje, aby mi sdělil číslo karty náhradní. Pan ministr Gross jako první - náhradní karta číslo 23, další, paní poslankyně Hana Šedivá, má náhradní kartu č. 26, pan poslanec Vidím má náhradní kartu č. 27.

Nejdřív přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji vám, abychom určili paní poslankyni paní Taťánu Fischerovou a paní poslankyni Lucii Talmanovou. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Pokud ne, budeme o těchto dvou návrzích hlasovat. Ale předtím ještě řeknu, že pan poslanec Maštálka má náhradní kartu č. 25. A nyní budeme hlasovat o mém návrhu ověřovatelek této schůze.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 139 poslanců pro hlasovalo 119, proti nehlasoval žádný. Takže konstatuji, že ověřovatelkami této schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Taťánu Fischerovou a paní poslankyni Lucii Talmanovou.

 

Nyní sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: nemocná je paní poslankyně Eva Dundáčková, služebně v Evropském parlamentu je paní poslankyně Kateřina Konečná, na zasedání monitorovacího výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy je pan poslanec Miloš Melčák, pan poslanec Jiří Pospíšil se účastní jednání konzultativního orgánu prezidenta republiky pro oblast práva a justice, pan poslanec Evžen Snítilý je hospitalizován od 9. do 12. prosince a pan poslanec Pavel Svoboda je od 9. do 10. prosince na služební cestě pozorovatele v Evropském parlamentu. Pan poslanec Vokáč se také omlouvá, je nemocen. Z členů vlády tady mám omluvu pana ministra Cyrila Svobody, který se účastní zasedání v Bruselu.

Tolik tedy omluvy a nyní bychom měli rozhodnout o pořadu 25. schůze, jehož návrh je součástí pozvánky. Takže budeme hlasovat o pořadu schůze. Jenom připomenu, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Připomínám, že nelze navrhnout změnu ani žádné doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Věřím, že kdo chce hlasovat, už měl příležitost se usadit, přihlásit. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak vám byl písemně předložen.

 

Zahajuji hlasování (číslo 2). Kdo je pro tento pořad, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V průběhu hlasování jsem obdržel protest paní ministryně Petry Buzkové.

Pan poslanec Šustr má náhradní kartu č. 31.

Paní ministryně reklamuje, že během hlasování nenašla kartu a neměla možnost hlasovat. Čili mám to chápat jako námitku? (Buzková: Ne.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP