Stenografický zápis 25. schůze, 16. prosince 2003


(Schůze pokračovala ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


5. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Poslanec Milan Cabrnoch


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Maštálka
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Ouzký


8. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jaroslav Krákora
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.12 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krákora
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 15.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP