(14.20 hodin)

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále B2. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 172 pro hlasovalo 171, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále B3 - ten je nehlasovatelný. B4. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 172 pro hlasovalo 167, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: B5. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 173 pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy uvedené ve skupině písm. C. - C1. (Stanovisko zpravodaje neutrální, stanovisko ministryně nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 173 pro hlasovalo 37, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: C2. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně souhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 173 pro hlasovalo 172, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pozměňovací návrh C3 je podle názoru mého a legislativního odboru nehlasovatelný, předkladatel souhlasí. Postoupíme k C4. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 173 pro hlasovalo 84, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále C5. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 84, proti hlasovalo 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Poslední hlasování - pozměňovací návrh jako C6. (Stanovisko zpravodaje souhlasné, stanovisko ministryně nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 81, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Podle mých poznámek, pane předsedo, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Pokud s tím kolegyně a kolegové souhlasí, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se, že nikdo neprotestuje proti tomu, co jste řekl, takže jsme asi opravdu vyčerpali všechny návrhy a přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Myslím, že jsme tady všichni.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, podle sněmovního tisku 445, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Já vás tedy ještě všechny odhlásím, mě o to žádá zpravodaj, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Zeptám se na poslední stanoviska nad celkem zákona. (Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko ministryně kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 88, proti hlasovalo 50, takže návrh byl přijat.

 

Ale já ještě vyčkám, jak dopadne kontrola hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Zdá se, že je to v pořádku.

Dovolte mi, abych konstatoval, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i zpravodaji.

 

Končím projednávání bodu č. 5 a začneme se zabývat bodem číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb.,
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

 

I tady to bude paní ministryně Marie Součková a zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byl určen pan poslanec Jiří Maštálka. Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 446/2.

Otevírám rozpravu v tomto třetím čtení. Pravděpodobně se nikdo nehlásí. Pokud se tedy nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže prosím zpravodaje pana poslance Maštálku, aby nám oznámil, jak budeme postupovat, eventuálně nám pak přednášel jednotlivé návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedo. Od našeho zasedání ve druhém čtení, kdy byly načteny pozměňovací návrhy k tomuto tisku č. 446, bylo vzneseno mnoho připomínek, ať už oprávněně, či méně oprávněně kritických. Abych vyhověl formální stránce věci, chci zopakovat fakt, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh zákona projednal na své 18. schůzi a doporučil sněmovně ke schválení bez pozměňovacích návrhů. Je to tisk 446/1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP