(14.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám. Otevírám rozpravu k proceduře, kterou nám navrhl pan poslanec Milan Cabrnoch. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ji končím.

Byl zde návrh, abychom odhlasovali tento postup procedury, tak jak nám ho zpravodaj navrhl. Budeme hlasovat o návrhu procedury. Doufám, že všichni jsou na svých místech připraveni k hlasování.

 

Hlasujeme o návrhu procedury, který jsme vyslechli. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 168, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Nyní vás požádám, abyste vždy sdělil, o jakém návrhu budeme hlasovat, a pak požádám o stanoviska.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: V prvním hlasování rozhodneme o pozměňovacím návrhu B1 alternativa 1. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 172 pro 49, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. B1 alternativa 2. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 51, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. D. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 122, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Tímto se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh uvedený jako A1. Můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených jako A2, A3 a A4 společně. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti.

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 50, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A5. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o návrhu A6. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 163, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o návrhu A7. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o návrhu A8. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 173 pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Nyní budeme hlasovat o návrhu A9. Zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP