Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. prosince 2003 ve 14.05 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, všichni milí hosté, já vám přeji dobrý den a zahajuji přerušenou 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomenu, že schůze je svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a nelze tedy navrhnout doplnění schváleného pořadu.

Prosím vás, abyste se přihlásili svými kartami. Pan ministr Gross má náhradní kartu číslo 13, pan poslanec Ostrý má náhradní kartu číslo 2, paní poslankyně Konečná má náhradní kartu číslo 12, pan poslanec Severa má náhradní kartu číslo 23.

Sdělím vám, že do zahájení schůze jsem obdržel omluvy některých poslanců. Pan poslanec Patočka je nemocen celý týden. Nemocná je také paní poslankyně Eva Dundáčková, stejně tak pan poslanec Miroslav Krajíček i pan poslanec Stanislav Křeček. Také paní poslankyně Zuzka Rujbrová je nemocná od 12. do 19. 12. Pan poslanec Oldřich Vojíř je od 16. do 18. prosince na zahraniční služební cestě. Ve Štrasburku jsou poslanci: Laštůvka, Jan Zahradil, Helena Mallotová - od 16. do 18. 12. Paní poslankyně Miroslava Vlčková je také nemocná.

Paní poslankyně Šojdrová má náhradní kartu číslo 17.

Omlouvám také členy vlády, pana ministra Karla Čermáka. Dlouho zde pravděpodobně nepobude ani pan ministr Cyril Svoboda, který odjíždí do Asie - až do konce týdne, a pan ministr Zdeněk Škromach, který ve dnech 16. a 17. 12. je na návštěvě ve Vídni.

To jsou všechny omluvy, které jsem obdržel.

 

Můžeme přikročit k projednávání programu schůze, kde máme před sebou čtyři body. Tím prvním je bod číslo 5, to je

 

5.
Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
/sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

 

Jsme, jak všichni víte, ve třetím čtení a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně zdravotnictví Marie Součková a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Milan Cabrnoch.

Prosím, abyste se už všichni posadili, budeme se věnovat projednávání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 445/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. (Předsedající zvoní zvoncem.) Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Ani v této chvíli se nikdo nehlásí. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pokud už nechce nikdo nic závěrem říci, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám něco řekl k proceduře, kterou máme před sebou. Prosím o klid.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, máme před sebou hlasování k tisku 445. Předložené pozměňovací návrhy jsou uvedeny jako tisk 445/2. Já bych rád navrhl a vzhledem k relativní komplikovanosti předlohy také požádal o schválení procedury k hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek (důrazně): Prosím ale o klid, vyslechněte návrh procedury, kterou přednáší pan zpravodaj!

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Doporučuji, abychom hlasovali za prvé pozměňovací návrhy B1 - alternativa 1, případně alternativa 2, potom pozměňovací návrh D, dále pozměňovací návrhy A, kde bychom hlasovali A2, 3 a 4 společně. Ostatní pozměňovací návrhy navrhuji hlasovat v tom pořadí, jak jsou uvedeny v tisku 445/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP