(Jednání pokračovalo v 15.12 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, prosím, abyste se vrátili do jednací síně, abychom dokončili poslední bod mimořádné schůze, který máme před sebou.

Připomenu, že se nyní nacházíme stále ještě v rozpravě ve třetím čtení návrhu zákona číslo 20. Jak se dívám, už nikdo nechce do rozpravy přispět. Pokud nezájem trvá, rozpravu končím. Opakuji - rozprava je skončena.

Požádám zpravodaje, aby ztichlé sněmovně sdělil, jaký bude náš postup hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená sněmovno, omlouvám se za zmatek, který jsem sem svým dílem také samozřejmě vnesl.

Nyní bychom hlasovali po bodech A1 až A3 a B1 až B3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak jsem pochopil váš návrh, postupně budeme hlasovat zvlášť A1, A2, A3 a B1, B2 a B3. Je šest hlasování, pokud se nepletu. Má někdo proti proceduře, kterou pan zpravodaj navrhl? Myslím, že je jasná. Pokud nikdo nic nenamítá, nechám vás vždy říci bod, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o bodu A1. Stanovisko kladné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 175 pro 172, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je o bodu A2. Stanovisko kladné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 175 pro 169 proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je o bodu A3. Stanovisko kladné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 175 pro 172, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat o bodu B1 až B3, přičemž bude-li kladné hlasování v bodě B2 -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nechme to, prosím vás. Já bych nemluvil o tom, co bude. Budeme hlasovat B1, B2 a B3 a uvidíme sami, co se stane. Souhlasíte? (Smích a potlesk v sále.)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Prosím o hlasování o bodu B1. Stanovisko záporné. (Stanovisko navrhovatele záporné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 175 pro 56, proti 112. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další je bod B2. Stanovisko záporné. (Stanovisko navrhovatele záporné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 175 pro hlasovalo 54, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu B3, o jeho první části, a to, že "zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jen řeknu, že protože jsme schválili (?) bod B2, není možné hlasovat o druhé části B3. Budeme hlasovat pouze o první části B3, která je účinností. Je to tak? Ano. Takže hlasujeme o první části bodu B3.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Stanovisko kladné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 175 pro 122, proti 42. Tento návrh byl přijat. To by mělo být vše z pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já vás seznámím s návrhem usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 419, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(Obě stanoviska kladná.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP