(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pane poslanče, jste schopen nyní, nebo požádáte o pauzu?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, bohužel budu muset navrhnout jako zpravodaj revokaci velkého bodu B, protože tam vypadlo pár slovíček, takže budeme muset revokovat. Navrhuji revokaci a hlasovat po částech B1 až B3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy navrhujete revokaci onoho hlasování o stažení celého B. Je to návrh pana poslance Krákory revokovat hlasování o stažení písmene B. Takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu na revokaci, a pak eventuálně znovu hlasovat. (Velký hluk v sále.) Prosím, pan poslanec Janeček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se jedná o otázku účinnosti zákona, tak se domnívám, že je to typická věc, kterou je možno přednést jako legislativně technickou úpravu ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To si myslím, že nebude tak snadné.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Navrhuji revokaci velkého bodu B a hlasovat po částech B1 až B3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chápu to tak, že budeme nejdříve hlasovat o návrhu na revokaci hlasování o stažení bodu B, pak znovu o stažení bodu B. Když ho nepřijmeme, tak budeme moci postupovat podle nového návrhu tak, jak jste říkal, rozdělit bod B na B1 a B3. Takto musíme rozfázovat hlasování. Pokud neprotestujete, tak nechám nyní hlasovat v pořadí, jak jsem navrhl. Prosím všechny, pokusíme se tuto řadu hlasování absolvovat.

 

První je návrh pana poslance Krákory revokovat hlasování o stažení bodu B. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na revokaci?

Hlasování pořadové číslo 39. Z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 113, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Krákory na stažení bodu B. (Poslanec Krákora nedoporučuje bod B2.) Hlásí se pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Chci jenom podotknout, kolegyně a kolegové, že když revokujeme nějaké hlasování, to znamená, že ho chceme opakovat, a tedy musíme hlasovat o tom samém. Nemůžeme hlasovat při revokaci o něčem jiném.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Máte k tomu ještě něco, pana poslanče Krákoro? Pokud ne, tak budeme hlasovat tak, jak se shoduji s panem poslancem Cabrnochem, o vašem návrhu stáhnout celý bod B. To je hlasování, které budeme nyní absolvovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dávám návrh, abychom hlasovali o stažení bodu B2 a nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím si, že to nelze, takže budeme hlasovat, jak říkám. Budeme znovu opakovat hlasování o stažení bodu B. Prosím, pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, procesně se domnívám, že je to trošku jinak, protože v prvním hlasování kolega Krákora vzal zpět celý blok pozměňovacích návrhů označených písmenem B. Nyní jsme toto hlasování revokovali, čili jsme v situaci, kdy tyto návrhy jsou platné. A nyní kolega Krákora podává zřejmě nový návrh, to je, aby byly zpětvzaty návrhy označené B1 a B2.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou se hlásí pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nemohu přijmout výklad pana poslanec Janečka, přestože rozumím věcně, o co se jedná. Ale procedurálně revokovat nějaké hlasování neumíme vysvětlit jinak než hlasovat znovu. Revokovat něco znamená, že chceme o stejné věci hlasovat znovu, a nikoliv že chceme zrušit výsledek nějakého hlasování. To bychom mohli udělat tak, že v revokovaném hlasování nepřijmeme návrh pana zpravodaje, on předloží jiný návrh na stažení jiné části svého návrhu a o tom budeme znovu hlasovat. Nelze revokací způsobit, že budeme hlasovat v rámci revokace o něčem jiném, než jsme hlasovali v prvním hlasování. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, je třeba se rozhodnout pro jednu z alternativ. Navrhoval bych ukončit rozpravu. Nechám hlasovat znovu o stažení bodu B. Tím, doufám, se dostaneme před ten bod a budeme pokračovat podle nového návrhu. To znamená, budu postupovat tímto způsobem. Věřím, že se tím dobereme cíle, tak jak chceme.

Opakuji. Prosím vás, abyste všichni zaujali místa. Budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Krákory na stažení bodu B. Uvidíme, jak to dopadne. Ještě vás svolávám.

 

Opakuji: budeme hlasovat o stažení bodu B. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti stažení bodu B, učiní tak také.

Hlasování pořadové číslo 40. Z přítomných 174 poslanců pro hlasovali 4, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

(pokračuje Zaorálek)

Nyní vás žádám, pane zpravodaji, abyste navrhl další postup.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých bodech B1 až B3. Nyní navrhuji hlasovat o bodu B1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď vám úplně nerozumím, přiznám se.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Je to samozřejmě návrh na stažení bodu B1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stažení bodu B1 a B3? - Ne, žádnou pauzu dávat nebudu, protože jsem rozhodnut se dostat k výsledku. Takže opakuji: budeme, prosím vás, hlasovat o stažení bodu B1 a B3. Je to tak? Rozumíme si? O stažení kterého bodu? B1 a B2. A druhá část bodu B3.

Takže opakuji: budeme hlasovat o stažení bodu B1 a B2 a druhé části B3. Je to jasné. Všichni vědí, o čem budou hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení bodu B1, B2 a druhé části B3, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto stažení?

Hlasování pořadové číslo 41. Z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 85, proti 41. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Upozorňuji vás ale, že se stále nacházíme v rozpravě, ve které jsme se pustili do hlasování těchto bodů, takže ještě v této chvíli probíhá rozprava. Upozorňuji na to. Podejte pozměňovací návrh, který můžete v rozpravě podat. Prosím. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid!

Probíhá kontrola hlasování, tak chvilku vyčkejte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP