(15.50 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Podle Neuwirta totiž registry, kde se soustřeďují informace o zdravotním stavu obyvatel, nemají právní základ. Ministerstvo zdravotnictví podle něj v tuto chvíli nemá, jak by zdůvodnilo všechny existující registry. Konkrétně jde, jak vyplynulo z nedávného jednání sněmovny, o osud registrů onkologických pacientů, hospitalizovaných rodiček, novorozenců, vrozených vad, potratů, cévní chirurgie atd., dále o lidi, kteří se léčí z drogové závislosti -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně, promiňte, já vás na chvíli přeruším. Prosím všechny své kolegyně a kolegy, aby se usadili do svých poslaneckých lavic, aby se ztišili a aby vám věnovali náležitou pozornost. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Analýza těchto dat slouží například vývoji léčebných metod a přípravě preventivních programů. Podle Neuwirta existuje na problém několik pohledů. Podle jednoho by byl nutný souhlas pacienta s poskytnutím jeho údajů.

(V sále je stále velký hluk, předsedající zvoní.)

Já si dovolím poznamenat, že mě překvapuje chování tohoto sboru, protože někteří chtějí předložené normy za každou cenu zamítnout, jinou skupinu to nezajímá. Jsem zvědavá, jak se potom budou tito lidé tvářit, až půjde o jejich zdraví nebo o zdraví jejich bližních, někdy i o život.

Pokračuji. To ale není vždy technicky možné. Druhou možností by bylo vést registry anonymně, rozsah by však muselo určit ministerstvo.

(Hluk v sále trvá, předsedající zvoní.)

Sankce je ze zákona až 10 milionů, ale vždy by se muselo postupovat individuálně, atd. Registry zatím fungují na základě nižších právních předpisů, to ale nebude od ledna možné - myslí se tím leden 2004 -, proto je měla novela zmínit přímo v zákoně. Poslanci ODS koncem listopadu ale využili jednacího řádu a vetovali návrh, aby se o novele rozhodlo ještě na téže schůzi. - Konec citátu.

Chtěla bych vám říci, že mi psalo mnoho odborníků, například z České onkologické společnosti, z Interní hematoonkologické kliniky v Brně, psali mi i jiní odborníci ze všech větších měst i z menších měst naší republiky. Všichni cítí, o jak důležitou věc se jedná a že tato sněmovna se k ní takto staví.

Já vás prosím v zájmu nás všech, abychom již nekladli překážky přijetí novely tohoto zákona. Všichni samozřejmě budeme čekat, že vyjde úplně nový zákon o zdravotní péči, kde potom budou tyto registry náležitě ošetřeny tak, jak je to zvykem v zemích Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, paní předsedající. Musím reagovat na paní předsedkyni výboru pro sociální politiku. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že to není moje ješitnost, která mě vede k předložení návrhu na zamítnutí tohoto tisku, že v tom rozhodující roli nehrálo ani to, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy jak moje, tak kolegy Cabrnocha, ale je to pouze ten fakt, že ten tisk je špatný. Já si myslím, že bychom měli vypracovat tisk lepší, byť pod tlakem, byť v nějaké časové tísni. Ano, po prvním lednu by mohlo dojít k dočasnému přerušení kontinuity činnosti stávajících registrů. Já si myslím - možná na rozdíl od vás - že horší bude, když začneme spravovat tyto registry se špatným zákonem, který dle mého soudu jistě odporuje i mezinárodním závazkům České republiky, než kdyby došlo k několikatýdennímu či měsíčnímu přerušení dodávání dat do těchto registrů. To je můj názor. Může s ním někdo polemizovat, ale proboha nesnažte se mi podstrčit to, že moje ješitnost mě vede k tomu, abych paušálně navrhoval cokoliv zamítnout.

Ještě jednou zopakuji, že ochrana vašich dat je postavena v tomto zákoně takovým způsobem - a teď si dovolím hovořit více k dámám - že u ženy, která navštíví zdravotnické zařízení za účelem vyšetření žlučníku, má rázem administrátor tohoto zařízení přístup a přehled o tom, kolikrát a kdy byla na umělém přerušení těhotenství. Já si myslím, že je to špatně, že to přece spolu vůbec nesouvisí, a že pokud je tento zákon takto postaven, je špatně postaven.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím.

Protože v obecné obecně padl návrh na zamítnutí tohoto zákona, pokusím se vás všechny přivolat před tím, než budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Já vás všechny odhlašuji na žádost z pléna a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 183 poslanců 52 hlasovalo pro návrh, 86 proti návrhu. Tento návrh nebyl přijat.

 

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v době trvání jedné hodiny a současně svolávám klub KSČM do prostoru klubu teď hned.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nezbývá mi než vám vyhovět. Vyhlašuji přestávku. Konstatuji, že je to ještě před zahájením podrobné rozpravy k tisku, který právě projednáváme. Budeme pokračovat v jednání v 17 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP