Stenografický zápis 38. schůze, 21. září 2001


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP František Brožík


17. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček


18. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová


20. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Palas
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Stanislav Němec


8. Návrh poslanců Stanislava Němce, Miloslava Kučery ml., Libora Ambrozka a Vlasty Parkanové na vydání zákona o myslivosti a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (zákon o myslivosti) /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip


24. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jiří Bílý


25. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. /sněmovní tisk 909/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Jana Volfová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Doležal


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


22. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Bláha
Poslanec František Chobot
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.28 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


28. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila ve 13.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP