(12.20 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a některé další zákony
/sněmovní tisk 921/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Tomáš Kladívko. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 921/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu tedy končím a ptám se pana ministra, chce-li přednést závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, budu poměrně stručný. Myslím, že pro serióznost by bylo dobré, aby byly v hlasování odděleny pozměňovací návrhy, které se netýkají meritorně toho, k čemu byl zákon předložen, to znamená řešení režimu a řízení o azylu. Jsou tam totiž vloženy ještě pozměňovací návrhy výboru pro obranu a bezpečnost týkající se změny zákona o Policii ČR a také zákona o BIS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím sněmovnu o klid.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Asi by tedy bylo dobré, aby o těchto návrzích bylo hlasováno odděleně, a poté bych doporučoval, aby se odděleně hlasovalo o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům výboru pro obranu a bezpečnost, které jsem přednášel v průběhu druhého čtení, to znamená, aby nedošlo en bloc k odhlasování usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, čímž by se staly mé pozměňovací návrhy nehlasovatelnými.

To je tedy jenom připomínka k proceduře.

Jen pro upřesnění - mé návrhy se týkají pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost pod body A6, A11, A14, A17 a A21. To je z pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navrhl bych tuto proceduru.

Nejprve bychom hlasovali o návrzích výboru pro obranu a bezpečnost, uvedených v tisku 921/2 pod body A1 až A30, s výjimkou bodů A6, A11, A14, A17, A21, A23 a A29.

Potom bychom hlasovali samostatně o bodu A29 podle požadavku pana ministra Grosse.

Dále bychom hlasovali o návrhu uvedeném pod B1. Při přijetí tohoto návrhu by byl nehlasovatelný bod A6.

Dále bychom hlasovali o návrzích uvedených pod body C1 až C6, při přijetí by se staly nehlasovatelnými návrhy pod body A11, A14, A17, A21 a A23.

Poté bychom hlasovali o návrzích uvedených bod body B2 až B10. Tím bychom hlasování ukončili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda jsou nějaké námitky proti tomuto návrhu. (Nebyly.)

Pane zpravodaji, chtěla bych jen upozornit na jednu věc. Říkal jste, že v případě přijetí pozměňovacích návrhů pana ministra Grosse by se staly nehlasovatelnými některé části pozměňovacích návrhů výboru. Vzhledem k tomu ale, že pan ministr Gross navrhuje pozměňovací návrhy k těmto pozměňovacím návrhům, pak by pravděpodobně hlasovatelné byly, ale v pozměněné podobě.

Prosím tedy o upřesnění této věci.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, takto to lze interpretovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže vzhledem k tomu, že nejsou žádné připomínky k této proceduře, dám o ní hlasovat hlasováním pořadové číslo 220, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 123 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, postupujte tedy prosím podle schválené procedury.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a o pozměňovacích návrzích uvedených pod body A1 až A30, s výjimkou bodů A6, A11, A14, A17, A21, A23 a A29. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 221 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 138 a jeden byl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali samostatně o bodu A29. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 222 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 126 a 18 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o návrhu uvedeném pod bodem B1. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 223 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 141 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod body C1 až C6 společně. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 224 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 146, proti nikdo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod body B2 až B10 najednou. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje souhlasná.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 225 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 148 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tím jsme, paní místopředsedkyně, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, a můžeme proto hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 921, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Hlásí se pan ministr vnitra, a je mi naprosto jasné, co chce navrhnout. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Domnívám se, paní místopředsedkyně, že v nadpisu zákona musí být i změna zákona o Bezpečnostní informační službě, kterou jsme právě odhlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, určitě tam musí být, došlo mi to v okamžiku, kdy jste se přihlásil. Prosím pana zpravodaje, aby podal návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP