(13.30 hodin)
(pokračuje Vidím)

Zákon neupravuje způsob vzetí na vědomí rezignace ani volby. Volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Nyní bych doporučoval, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu jak k návrhu volby, tak k předloženým návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Uzavírám rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní tedy jedním hlasováním rozhodneme o rezignaci poslance Pavla Svobody na členství v hospodářském výboru a o rezignaci poslance Františka Ondruše na členství ve stálé komisi sněmovny pro kontrolu činnosti BIS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 255 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 150 vyslovilo 131 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vzala obě předložené rezignace na vědomí. Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech. Za člena hospodářského výboru je navržen poslanec Jaroslav Perger.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena zahraničního výboru je navržen poslanec Pavel Svoboda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 123 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS je navržen poslanec Pavel Němec.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 126 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky je navržen poslanec Pavel Pešek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 132 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členem hospodářského výboru poslance Jaroslava Pergera, členem zahraničního výboru poslance Pavla Svobodu, členem stálé komise sněmovny pro kontrolu činnosti BIS poslance Pavla Němce a členem stálé komise sněmovny pro sdělovací prostředky poslance Pavla Peška. Tím tento bod končí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V každém případě bych poprosila všechny kolegy, aby mi v tuto chvíli umožnili v trochu důstojnějších podmínkách vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body 38. schůze Poslanecké sněmovny, 38. schůzi Poslanecké sněmovny skončit.

 

(Schůze skončila ve 13.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP