(Jednání pokračovalo ve 13.28 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Gonguji celou dobu. Doba určená pro jednání klubu poslaneckého klubu ODS vypršela, budeme tedy pokračovat.

Prosím, aby se paní navrhovatelka a paní zpravodajka dostavily ke stolku zpravodajů, protože vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Kolegyně a kolegové, před přestávkou na poslanecký klub ODS bylo opakováno hlasování a nyní zbývá již hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 863, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 253, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 97 a 47 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Kolegové, já vás prosím, abyste se nerozcházeli, ještě jsme neskončili. V tuto chvíli nám zbývá projednat jeden bod našeho pořadu schůze, a sice změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to bod, který bychom bezesporu projednat měli. Nicméně byla jsem upozorněna na to, že bylo přijato usnesení PS, že dnes jednáme do 13.00 hodin. Vzhledem k tomu, že je 13.31, myslím si, že by bylo správné, aby PS v tuto chvíli toto své usnesení zrevokovala, potom bychom projednali poslední bod našeho pořadu schůze, která by bezprostředně po jeho skončení byla ukončena.

Já v tuto chvíli dávám procedurální návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, že dnešní jednání bude končit ve 13.00 hodin.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 254 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 149 vyslovilo 115 a 3 byli proti. Konstatuji, že toto usnesení bylo revokováno.

 

Dalším bodem tedy je

 

28.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

A já prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby se ujal slova, a současně prosím o klid.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové. Volební komise ve stanovené lhůtě obdržela od poslaneckého klubu US následující návrhy: vzít na vědomí rezignaci poslance Pavla Svobody na členství v hospodářském výboru a poslance Františka Ondruše na členství ve stálé komisi sněmovny pro kontrolu činnosti BIS.

Dále pak volební komise obdržela od poslaneckého klubu US návrhy na volbu poslance Jaroslava Pergera za člena hospodářského výboru po poslanci Svobodovi, na volbu poslance Pavla Svobody za člena zahraničního výboru po bývalém poslanci Jiřím Vlachovi, na volbu poslance Pavla Němce za člena stálé komise PS pro kontrolu činnosti BIS po poslanci Františku Ondrušovi a konečně návrh na volbu poslance Pavla Peška za člena stálé komise sněmovny pro sdělovací prostředky po bývalém poslanci Jiřím Vlachovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP