(13.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Kučera vznáší procedurální námitku proti hlasování 246.

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 251, které zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 114 a 20 bylo proti.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu E3. Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Stanovisko zpravodajky je doporučující. (Předkladatelka neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 68 a 81 bylo proti.

 

Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Žádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu v trvání 15 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 13.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP