(13.10 hodin)
(pokračuje Buzková)

To bude asi jediná možnost. Prosím případnou poradu s legislativou sněmovny. Hlásí se pan poslanec Jan Bláha, prosím.

 

Poslanec Jan Bláha: Osobně se domnívám, že tato procedura není nutná, protože když jsme hlasovali o bodu A9, tak hlasováním ho sněmovna vypustila. Čili my bychom teď vlastně jakoby hlasovali znovu o něčem, co už je vypuštěno. A legislativně technická úprava se týkala zpřesnění a toto vypuštění by byl následný krok, a on už nastal o krok dřív.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pakliže tedy došlo k vypuštění, opravdu tento problém nenastal.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Pak můžeme pokračovat bodem B3. Stanovisko zpravodajky je negativní, navrhovatelky doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 85 a 64 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tady bych chtěla jenom upozornit, že tento bod nahradil bod č. 10 usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Dále navrhuji, abychom hlasovali společně o B4, B5, B6 a B7, protože tyto body spolu věcně souvisejí. Stanovisko zpravodajky je pozitivní, navrhovatelky neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 135 a 7 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat o bodu D pana poslance Beneše. Stanovisko zpravodajky je výrazně doporučující, navrhovatelky výrazně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 70 a 85 bylo proti.

 

(Hluk v sále.) Velice prosím o klid.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat o bodu E1 pana poslance Kocourka. Stanovisko zpravodajky je doporučující, navrhovatelky nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 64 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále budeme hlasovat o bodu E2. Stanovisko zpravodajky je doporučující, navrhovatelky neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 245 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 65 a 44 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Poslední návrh pana poslance Kocourka E3. Stanovisko zpravodajky je doporučující, předkladatelky také doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 246 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 85 a 63 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o návrhu pod písm. F pana poslance Šplíchala. Stanovisko zpravodajky je doporučující, předkladatelky neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 247 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 69 a 31 bylo proti.

 

(Opětovně hluk v jednací síni.) Prosím znovu o klid.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Poslední body k hlasování jsou návrhy pana poslance Hrnčíře ve dvou variantách. Doporučuji hlasovat nejprve o první variantě písm. G. Stanovisko zpravodajky je neutrální, předkladatelky negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 248 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 248 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 45 a 97 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Nyní navrhuji hlasovat o druhé variantě pana poslance Hrnčíře písm. G. Stanovisko zpravodajky je neutrální, předkladatelky negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 249 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 55 a 96 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Paní předsedající, v této chvíli se domnívám, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 863, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 250, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, vidím zde nějaké protesty ze strany poslanců. Nevím, o co jde, pravděpodobně jsme zapomněli hlasovat nějaký návrh.

Nechám hlasování doběhnout, budeme hlasovat znovu.

Pan poslanec Miloslav Kučera st. se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. (Znovu velký hluk v jednací síni). Prosím o klid.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní místopředsedkyně, dostal jsem nyní materiál ze sjetiny. V hlasování č. 246 je u mého jména hlasování "ano", i když jsem zcela prokazatelně hlasoval "ne". Proto zpochybňuji toto hlasování. Jednalo se o hlasování o pozměňovacím návrhu E3.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: E3 byl návrh pana poslance Kocourka a zazněl jako třetí a tento návrh byl sněmovnou přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP