(11.20 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B5. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 173 pro 24, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní pozměňovací návrh B6. V prvním hlasování budeme hlasovat o návětí hlava 2 a znění § 4. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 173 pro 22, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu B6 - § 5. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 173 poslanců pro 23, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu B6 - text § 6. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 173 poslanců pro 21, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V pozměňovacím návrhu B6 budeme hlasovat o znění § 7. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 173 poslanců pro 24, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní v jednom hlasování budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B7 až B26.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pokusím se to zjednodušit. Domnívám se, že když neprošla změna hlavy šesté, jsou návrhy nehlasovatelné, nedávaly by smysl.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Souhlasím. Můžeme je prohlásit za nehlasovatelné a hlasovat o pozměňovacím návrhu B27, který je o účinnosti. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 z přítomných 173 pro 26, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích kolegy Payna. Začneme pozměňovacím návrhem C5 na straně 10.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega Payne má připomínku.

 

Poslanec Jiří Payne: Omlouvám se, ale nedomnívám se, že to mění koncepci zákona. To je změna číslovky z 10 let na 5 let. To není změna koncepce zákona. Prosím pana zpravodaje, aby mi vysvětlil, v čem spočívá koncepční změna, když nahradíme číslovku deset číslovkou pět.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, u čeho? U vašeho pozměňovacího návrhu? Já tam žádnou číslovku nevidím. Vidím tam "zrušuje písmeno a".

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nechci nyní vést spor o koncepci zákona. Navrhl jsem určitou proceduru, proti které nebyl protest. My samozřejmě můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, jak je pan kolega Payne předložil - C1 až C12 - přičemž pozměňovací návrhy C5 až C12 zasahují do zásadních paragrafů zákona. Při jejich přijetí se stávají některé pozměňovací návrhy výboru nehlasovatelné. Proto jsem navrhl, abychom o nich hlasovali nejdříve, ale není to nezbytně nutné.

 

Poslanec Jiří Payne: Rád bych se zeptal pana zpravodaje, jestli tam nemá střet zájmů, protože podle zákona je povinen oznámit sněmovně střet zájmů. Jestli je v této věci podjatý a sleduje zde nějaké zvláštní zájmy jiné než obecné, měl by na to upozornit sněmovnu. Každopádně trvám na tom, aby vysvětlil, v čem se mění koncepce. To, že je nějaký návrh nehlasovatelný, není koncepční změna. To je banální záležitost, kterou normálně řešíme. Jestli řekl, že základní filozofie procedury je, abychom o koncepčních věcech hlasovali napřed, s tím souhlasím, ale pak musí doložit, v čem se mění koncepce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Domnívám se, že abychom trávili čas procedurálními spory, můžeme návrhy kolegy Payna C5 až C12 po jednom projít, protože jinak by nás to zdržovalo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Payne s návrhem, který přednesl pan ministr, souhlasí?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pan ministr zopakoval proceduru. Celý spor je o tom, jestli budeme hlasovat nejprve pozměňovací návrh C5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, poté C1, C24, nebo jestli pojedeme C1, C24, C5 atd. O tom je spor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím si, že proceduru jsme schválili na začátku, takže bych doporučoval, abychom postupovali podle schválené procedury, jinak by musel někdo navrhnout její revokaci.

Prosím, pane zpravodaji, předložte návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Předložil jsem návrh, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C5. Stanovisko je nedoporučující, navrhovatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 171 poslanců pro 32, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

V tomto případě bych doporučoval, abychom hlasovali o alternativě.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Samozřejmě. Nyní přichází na řadu alternativní návrh, který hovoří o nahrazení v § 1 odstavec 1 číslovky 10 číslovkou 5. Zpravodaj i navrhovatel nedoporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 172 poslanců pro 31, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Postupujeme k pozměňovacímu návrhu C6. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 172 poslanců pro 33, proti 123. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP