(11.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Rozpravu uzavírám. Padl procedurální návrh pana poslance Matulky vrátit tento návrh zpět do druhého čtení podle § 95 odst. 2. Než budeme hlasovat o tomto návrhu, dám slovo panu poslanci Karasovi, který se také hlásí s technickou poznámkou a zejména do stenozáznamu.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, dámy a pánové, technická poznámka. Dostala se mi do ruky sjetina k návrhu zákona o myslivosti, kde v závěrečném hlasování není objeveno moje jméno. Nezpochybňuji toto hlasování. Pouze bych rád konstatoval, že jsem pro tento návrh zákona hlasoval. Jakým způsobem došlo k chybě, si nedovedu vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Takže už máme číslo 101 pro zákon.

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Matulky na vrácení této novely zpět do druhého čtení. Stanovisko pana ministra? Nedoporučuje, pan zpravodaj také nedoporučuje. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás, abyste se všichni přihlásili registračními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 162 poslanců pro 63, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k proceduře a k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jak zde zaznělo, jsou zde dva pozměňovací návrhy, které zásadním způsobem mění smysl zákona. Navrhl bych, abychom nejprve hlasovali o těchto pozměňovacích návrzích. Je to pozměňovací návrh kolegy Matulky a část pozměňovacích návrhů kolegy Payna. Po jejich odhlasování se vrátíme zpět k hlasování o pozměňovacích návrzích výboru a dalších, které zazněly ve druhém čtení.

Hlasovali bychom nejprve tedy o pozměňovacích návrzích jednotlivě kolegy Matulky B1, B2, B3, B4, B5, poté o jeho pozměňovacím návrhu B6 po jednotlivých paragrafech a poté najednou o pozměňovacích návrzích B7 až B26, protože tvoří logický celek. B6 až B26 s výjimkou té účinnosti. Tím, kdybychom schválili tento postup, tak mám za to jako zpravodaj, že v hlavě II, kterou kolega Matulka vlastně nově kodifikuje v § 4, 5, 6 a 7, je obsažen původní § 7 vládního návrhu zákona, který on nevypouští, ale má ho obsažen ve svých pěti paragrafech.

Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích kolegy Payna C5 až C12 jednotlivě a poté bychom se vrátili k výboru, kde bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích jednotlivě A1 až A8, společně o návrzích A9 a A27, dále jednotlivě A10, A13 a A11, společně A12 až A20, potom jednotlivě A14 až A17. Zapomněl jsem poslední návrh kolegy Matulky B27, to je ta účinnost, ten bychom vzali samozřejmě na závěr hlasování o jeho pozměňovacích návrzích.

U výborových návrhů A18, A19 bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu E2 kolegy Kučery, který řeší stejný problém. Bude-li přijat jeho návrh, stávají se pozměňovací návrhy A18 a A19 nehlasovatelné. Nebude-li přijat, budeme hlasovat A18 a A19. Potom postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích výboru. Pak bychom se vrátili k pozměňovacím návrhům C1, C2, C3, C4 kolegy Payna. Pozměňovací návrhy D1 a D2. Jestliže bude schválen D1, je nehlasovatelný návrh kolegy Plevy, nebude-li přijat, budeme potom hlasovat o návrhu kolegy Plevy. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích E1, E3 a E4 kolegy Kučery a na závěr o pozměňovacích návrzích G1 a G2 kolegy Zahradila a pod písmenem H o pozměňovacím návrhu, který podal kolega Ransdorf.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jen s jedinou drobností. Pan zpravodaj navrhoval v tom postupu, abychom hlasovali pozměňovací návrh A9 společně s pozměňovacím návrhem A27. Ony sice ty dva návrhy řeší jednu a tutéž věc, nicméně není nezbytně nutné o nich hlasovat současně, protože přece jen je tam něco jiného u pozměňovacího návrhu A27, takže doporučuji hlasovat o každém z nich zvlášť, nikoli společně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Domnívám se, že nebude-li schválen pozměňovací návrh A9, tak potom v tom případě se stane A27 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, můžeme hlasovat o nich samostatně, v případě neschválení A9 nebudeme hlasovat o A27. Kdo má ještě připomínky k proceduře? Pokud nikdo, necháme tento postup odhlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 171 poslanců pro 161, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Takže, pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Můžeme zahájit hlasování o pozměňovacím návrhu B1 kolegy Matulky uvedeném na straně 5. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 172 poslanců pro 24, proti 140 a návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh B2. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 172 poslanců pro 23, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále pozměňovací návrh B3 Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 173 poslanců pro 22, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh B4. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 173 poslanců pro 22, proti 140. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP