(10.40 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Po dohodě s předkladatelem pozměňovacího návrhu J6 panem poslancem Palasem ze strany 46 konstatuji, že tento návrh je nehlasovatelný, a budeme hlasovat tedy o pozměňovacím návrhu F3 paní poslankyně Sehnalové ze strany 44. (Navrhovatel souhlas, zpravodaj také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 175 poslanců pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K20 pana poslance Kučery ze strany 48. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 175 poslanců pro 70, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež:Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B18 pana poslance Němce na straně 42. Souhlas. (Navrhovatel nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 175 poslanců pro 76, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež:Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K21 pana poslance Kučery ze strany 48. Souhlas. (Navrhovatel nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 175 poslanců pro 70, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I13 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Souhlas. (Navrhovatel rovněž souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 175 poslanců pro 136, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež:Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K22 pana poslance Kučery ze strany 48. Souhlas. (Navrhovatel rovněž souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 175 poslanců pro 137, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež:Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I14 pana poslance Ambrozka na straně 45. Nesouhlas. (Navrhovatel rovněž nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 175 poslanců pro 9, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I15 pana poslance Ambrozka na straně 45. Nesouhlas. (Navrhovatel rovněž nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 175 poslanců pro 23, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Palase pod písmenem J7 ze strany 46. Souhlas. (Navrhovatel rovněž souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 175 poslanců pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I16 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Navrhovatel nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 175 poslanců pro 51, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu I17 pana poslance Ambrozka ze strany 45. Nesouhlas. (Navrhovatel také nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 175 poslanců pro 28, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J8 pana poslance Palase ze strany 46. Nesouhlas. (Navrhovatel souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 175 poslanců pro 88, proti 74. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nyní bych se nejdříve rád zeptal poslankyň a poslanců, zda se mnou sledovali a zda nemají pocit, jestli jsme na něco nezapomněli, na některý z pozměňovacích návrhů. Podle mých poznámek bychom měli mít odhlasovány všechny pozměňovací návrhy, a nyní bychom tedy podle mého názoru měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, což je komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, a schválit ho ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (Navrhovatel i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 175 poslanců pro 129, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy ve druhém čtení, i podle mých poznámek. Zbývá nám tedy ještě hlasovat o zákonu jako o celku. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, ještě jsme nehlasovali o zpětvzetí pozměňovacích návrhů K8 a K13.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega je stáhl ještě před rozpravou. (Námitky z pléna.) Já se omlouvám. Pan kolega Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Podle mého názoru bych vás chtěl odkázat na § 64 jednacího řádu, ve kterém se říká, že navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. To, podle mého názoru, tito poslanci učinili, to znamená, že není nutno o tom zpětvzetí hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Bude nejlépe, pokud se nebudeme dohadovat o jednacím řádu a návrhy, které předložil pan poslanec Kučera, jsme vzali zpět jednoduchým hlasováním.

 

Poslanec Jiří Papež: Hlasujme tedy o zpětvzetí pozměňovacích návrhů K8 a K13 pana poslance Kučery.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 175 poslanců pro 169, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP