Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Andrej Grega

Schůze: 15, 17, 34, 36, 39, 47, 49

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 278-279 (8. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 59 (13. 10. 1999)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 568-575 (10. 11. 1999)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

95. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové
části č. 228-229 (28. 2. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

49. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení
část č. 234 (23. 5. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení
část č. 22 (16. 10. 2001)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

40. Návrh poslanců Václava Krásy, Tomáše Teplíka a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - druhé čtení
část č. 94 (14. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

9. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ - druhé čtení
část č. 124 (26. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP