Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Fischer

Schůze: 5, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
části č. 169-171, část č. 173 (20. 10. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

11. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení
část č. 98 (14. 1. 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 115-116 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

19. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
část č. 57 (3. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

části č. 4-5 (11. 5. 1999)

3. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení
část č. 14 (11. 5. 1999)

10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení
část č. 62 (12. 5. 1999)

25. Bezpečnostní strategie České republiky
část č. 233 (19. 5. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
část č. 254, část č. 256 (20. 5. 1999)

33. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1997 /sněmovní tisk 128/
část č. 262 (20. 5. 1999)

76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení
část č. 295 (21. 5. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

44. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
část č. 162 (15. 10. 1999)

51. Návrh poslanců Vojtěcha Vymětala, Karla Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení
část č. 173 (15. 10. 1999)

80. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
část č. 390 (2. 11. 1999)

181. Informace o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 /sněmovní tisk 277/
části č. 599-600 (11. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
část č. 49 (1. 12. 1999)

20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 67 (1. 12. 1999)

91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/
část č. 291 (9. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
část č. 143 (2. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 145 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení
část č. 97 (20. 1. 2000)

58. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení
části č. 180-181 (25. 1. 2000)

64. Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení
část č. 226 (26. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem
část č. 11 (22. 2. 2000)

19. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení
část č. 213, část č. 216 (29. 2. 2000)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení
část č. 130 (24. 2. 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení
část č. 237 (1. 3. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
část č. 346, část č. 359 (3. 3. 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
část č. 421 (9. 3. 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/
část č. 483 (10. 3. 2000)

126. Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/
části č. 484-485 (10. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
části č. 311-312 (2. 3. 2000)

23. schůze (7. - 8. 3. 2000)

1. Vládní návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 564/ - zkrácené jednání
část č. 23 (7. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

část č. 237 (12. 4. 2000)

27. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - druhé čtení
část č. 89, část č. 94 (6. 4. 2000)

37. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení
část č. 278 (13. 4. 2000)

84. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - třetí čtení
část č. 269 (13. 4. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

16. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení
část č. 31, část č. 33 (14. 9. 2000)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení
část č. 59 (15. 9. 2000)

27. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení
část č. 82 (15. 9. 2000)

53. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
část č. 156 (21. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

14. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
části č. 244-245 (25. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 292, část č. 294 (26. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

18. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení
část č. 160 (1. 12. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

3. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení
části č. 12-13 (20. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

část č. 2 (3. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80 (5. 4. 2001)

80. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 118 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

26. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení
část č. 283 (24. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

část č. 2 (26. 6. 2001)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení
části č. 61-62 (27. 6. 2001)

35. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení
část č. 158 (3. 7. 2001)

99. Ústní interpelace
části č. 113-114, část č. 120, část č. 124, část č. 126 (28. 6. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

13. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - druhé čtení
část č. 152 (23. 10. 2001)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 951/ - druhé čtení
část č. 39, část č. 41 (17. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

10. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
část č. 30, část č. 32 (28. 11. 2001)

152. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
část č. 382 (13. 12. 2001)

153. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení
části č. 491-492 (19. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

181. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 249-250 (7. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 247, část č. 249 (21. 3. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP