Sněmovní tisky
Lubomír Španěl - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 40 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 521/0 Novela z. o specifických zdravotních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 546/0 Novela z. o elektronických komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 551/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 591/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 625/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 637/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 652/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 9. 9. 2020
 664/0 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 703/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 732/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 779/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 835/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 836/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 837/0 Novela z. o řízení motorových vozidel - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 842/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 846/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 856/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 937/0 N.z. o zrušení soudních exekutorů Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor

1 2ISP (příhlásit)