Sněmovní tisk 625/0
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t062500.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t062500.docx (Dokument DOCX, 25 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0625a0.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t0625a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

18. října 2019 v 14:07
ISP (příhlásit)