Sněmovní tisk 846/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t084600.pdf (Dokument PDF, 230 KB)t084600.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0846a0.pdf (Dokument PDF, 260 KB)t0846a0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)

Rozesláno poslancům

4. května 2020 v 10:55
ISP (příhlásit)