Sněmovní tisk 836/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083600.pdf (Dokument PDF, 383 KB)t083600.docx (Dokument DOCX, 36 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0836a0.pdf (Dokument PDF, 225 KB)t0836a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

27. dubna 2020 v 8:56
ISP (příhlásit)