Sněmovní tisk 546/0
Novela z. o elektronických komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054600.pdf (Dokument PDF, 242 KB)t054600.docx (Dokument DOCX, 30 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0546a0.pdf (Dokument PDF, 232 KB)t0546a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

11. července 2019 v 9:56
ISP (příhlásit)