Sněmovní tisk 664/0
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t066400.pdf (Dokument PDF, 282 KB)t066400.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0664a0.pdf (Dokument PDF, 405 KB)t0664a0.docx (Dokument DOCX, 43 KB)

Rozesláno poslancům

2. prosince 2019 v 15:03
ISP (příhlásit)