Sněmovní tisk 842/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t084200.pdf (Dokument PDF, 233 KB)t084200.docx (Dokument DOCX, 33 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0842a0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t0842a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

28. dubna 2020 v 15:38
ISP (příhlásit)