Sněmovní tisk 779/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t077900.pdf (Dokument PDF, 284 KB)t077900.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0779a0.pdf (Dokument PDF, 266 KB)t0779a0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

12. března 2020 v 16:38
ISP (příhlásit)