Sněmovní tisk 652/0, část č. 1/4
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

t018900.pdf (Dokument PDF, 730 KB) 
t027100.pdf (Dokument PDF, 9 MB) 
Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t065200.pdf (Dokument PDF, 323 KB)t065200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0652a0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t0652a0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)

Rozesláno poslancům

21. listopadu 2019 v 12:15
ISP (příhlásit)