Hlasování
53. schůze, 2. 2. 2006

Procedurální hlasování
299 - 304 (2. 2. 2006)

65. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací /sněmovní tisk 1232/ - prvé čtení
305 - 306 (2. 2. 2006)

118. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení
307 - 310 (2. 2. 2006)

169. Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury
311 - 313 (2. 2. 2006)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1217/ - prvé čtení
314 - 315 (2. 2. 2006)

67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení
316 (2. 2. 2006)

173. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
317 - 318 (2. 2. 2006)

215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
319 (2. 2. 2006)


ISP (příhlásit)