Hlasování
53. schůze, 24. 1. 2006

Procedurální hlasování
1 - 32 (24. 1. 2006)

1. Návrh na zřízení zvláštního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ
33 (24. 1. 2006)

2. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2006 /sněmovní tisk 1139/
34 (24. 1. 2006)

50. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení
35 (24. 1. 2006)

55. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení
36 - 44 (24. 1. 2006)

51. Návrh poslanců Miloslava Kaly a Miroslava Kapouna na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/ - prvé čtení
45 - 47 (24. 1. 2006)


ISP (příhlásit)