Hlasování
35. schůze, 6. 4. 2001

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení
98 - 100 (6. 4. 2001)

Procedurální hlasování
101 (6. 4. 2001)

18. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení
102 - 107 (6. 4. 2001)

25. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení
108 - 111 (6. 4. 2001)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - prvé čtení
112 - 113 (6. 4. 2001)

70. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
114 - 118 (6. 4. 2001)

71. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
119 (6. 4. 2001)


ISP (příhlásit)