Sněmovní tisk 885
Vládní návrh zákona o Ústavním soudu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 885/0 dne 22. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1522).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 885/2, který byl rozeslán 30. 11. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1931).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 165, dokument 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 165/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 1. 2002 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 11. 1. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 48/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ústavní soud

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, mezinárodní dohoda, přibližování legislativy, ústavní soudISP (příhlásit)