Hlasování
25. schůze, 30. 5. 2000

Procedurální hlasování
477 (30. 5. 2000)

135. Návrh na volbu členů Rady České televize
478 (30. 5. 2000)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - prvé čtení
479 (30. 5. 2000)

67. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení
480 (30. 5. 2000)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech /sněmovní tisk 481/ - třetí čtení
481 - 483 (30. 5. 2000)

91. Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/ - třetí čtení
484 - 502 (30. 5. 2000)

92. Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení
503 - 513 (30. 5. 2000)

129. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 592/
514 - 516 (30. 5. 2000)

Procedurální hlasování
517 (30. 5. 2000)

134. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
518 - 533 (30. 5. 2000)

118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení
534 - 562 (30. 5. 2000)

136. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu
563 - 571 (30. 5. 2000)

138. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1999
572 (30. 5. 2000)

127. Informace předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny
573 - 579 (30. 5. 2000)


ISP (příhlásit)