Sněmovní tisk 619
Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 619/0 dne 5. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1054).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 619/2, který byl rozeslán 15. 9. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1196).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 409/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Věda

Deskriptory EUROVOCu: dovozní povolení, léčba, ochrana rostlin, ochrana rostlinné říše, rostlinné zdroje, rostlinolékařská legislativa, zdravotní péčeISP (příhlásit)