Hlasování
21. schůze, 21. 1. 2000

Procedurální hlasování
72 (21. 1. 2000)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení
73 - 75 (21. 1. 2000)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení
76 - 78 (21. 1. 2000)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení
79 (21. 1. 2000)

49. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení
80 - 81 (21. 1. 2000)

50. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení
82 - 84 (21. 1. 2000)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení
85 - 86 (21. 1. 2000)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
87 (21. 1. 2000)

Procedurální hlasování
88 (21. 1. 2000)

53. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení
89 (21. 1. 2000)

Procedurální hlasování
90 (21. 1. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
91 (21. 1. 2000)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení
92 - 94 (21. 1. 2000)

Procedurální hlasování
95 - 96 (21. 1. 2000)


ISP (příhlásit)