Sněmovní tisk 484
Novela zákoníku práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 248/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 248/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 5. 2000 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 248/4 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2000 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 248/5 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 155/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: pracovní podmínky, pracovní právo, přibližování legislativy, rodinná politika, rovnost žen a mužů, zákoník práce, zdravotní politikaISP (příhlásit)