Výbor pro sociální politiku
Usnesení VSP

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5k termínu a pořadu 2. schůze výboru pro sociální politiku (8. července 2010) 
č. 6k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (8. září 2010) 
č. 7Návrh na ustavení podvýborů (8. září 2010) 
č. 8Sdělení předsedy - nominace do Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci systému péče o ohrožené děti (8. září 2010) 
č. 9Sdělení předsedy - volba do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (8. září 2010) 
č. 10k termínu a pořadu 3. schůze výboru pro sociální politiku (8. září 2010) 
č. 11k úvodní zprávě ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o legislativních záměrech a připravovaných změnách v resortu MPSV (8. září 2010) 
č. 12ke zřízení podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost (7. října 2010) 
č. 13ke zřízení podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné (7. října 2010) 
č. 14ke zřízení podvýboru pro sociální pojistné systémy (7. října 2010) 
č. 15k návrhu termínu a pořadu 4. schůze výboru pro sociální politiku (7. října 2010) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (sněmovní tisk 155) (2. listopadu 2010) 
č. 17k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/ (25. listopadu 2010) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství /sněmovní tisk 44/ (25. listopadu 2010) 
č. 19k volbě členů, předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro pracovní právo a zaměstnanost (25. listopadu 2010) 
č. 20k volbě členů, předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy (25. listopadu 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)