Výbor pro sociální politiku
Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí VSP

č. 1 (8. července 2010) 
č. 2 (8. a 9. září 2010) 
č. 3 (5. až 7. října 2010) 
č. 4 (2. listopadu 2010) 
č. 5 (24. a 25. listopadu 2010) 
č. 6 (19. a 20. ledna 2011) 
č. 7 (6. dubna 2011) 
č. 8 (22. března 2011) 
č. 9 (25. května 2011) 
č. 10 (25. a 30. srpna 2011) 
č. 11 (7. září 2011) 
č. 12, upravená (5. října 2011) 
č. 13 (24. listopadu 2011) 
č. 14 (15. února 2012) 
č. 15 (13. března 2012) 
č. 16 (3. a 4. dubna 2012) 
č. 17 (5. dubna 2012) 
č. 18 (16. a 17. května 2012) 
č. 19 (7. června 2012) 
č. 20 (12. července 2012) 

12
ISP (příhlásit)