Výbor pro sociální politiku
Semináře VSP

Legislativní plán Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v sociální oblasti a jeho realizace (19. ledna 2011) 
Reforma systému péče o ohrožené děti (21. ledna 2011) 
1. seminář k důchodové reformě (17. února 2011) 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Deklarace Charty sociálního podnikání (3. března 2011) 
Zákoník práce (3. března 2011) 
2. seminář k důchodové reformě (24. března 2011) 
Systémové změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (5. dubna 2011) 
Moderní léčebné metody chronicky nemocných z hlediska dopadů na zdravotní a sociální rozpočty (7. dubna 2011) 
Sociální reforma - teze, mýty a východiska (7. dubna 2011) 
E - neschopenka, první krok k elektronizaci českého zdravotnictví (14. dubna 2011) 
Koordinovaná rehabilitace (24. května 2011) 
Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí, přednosti psychosomatického přístupu (26. května 2011) 
Seminář k některým otázkám sociální reformy (29. července 2011) 
Mezigenerační solidarita (13. října 2011) 
Accessibility of Multiple Sclerosis Treatment in the Czech Republic (24. října 2011) 
Zvláštní dětská zařízení na rozcestí - jak dál? (25. listopadu 2011) 
Smrt patří k životu (15. listopadu 2011) 
Pracovní úrazy a nemoci z  povolání (15. prosince 2011) 
„ČASNÁ PREVENCE – RACIONÁLNÍ ÚSPORA NÁKLADŮ V SOCIÁLNÍ SFÉŘE“ (17. ledna 2012) 
Jaké jsou děti se specifickými poruchami učení (27. února 2012) 

12
ISP (příhlásit)