Výbor pro sociální politiku
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 31 (28. května 2013)
č. 34mimořádná (8. srpna 2013)
č. 33 (7. srpna 2013)
č. 32 (29. a 30. května 2013)
č. 30 (2. dubna 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 34 (8. srpna 2013)
č. 33 (7. srpna 2013)

další

Usnesení

č. 162k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (28. května 2013)
č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ (28. května 2013)
č. 160k návrhu poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 618/ (28. května 2013)
č. 159k senátnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ (28. května 2013)
č. 158k doplnění náhradníků delegace poslanců výboru pro sociální politiku do Moldavska (2. dubna 2013)

další

Semináře

Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe (22. května 2013)
Péče o děti v kontextu trhu práce (21. května 2013)
„DLUHOVÉ PASTI“ (4. října 2012)
Vzácná onemocnění (21. listopadu 2012)
Kvalita života seniorů (25. října 2012)

další
ISP (příhlásit)