Výbor pro sociální politiku
Semináře VSP

Kulatý stůl k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564) (21. března 2012) 
Kulatý stůl k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564) (12. dubna 2012) 
Úrazové pojištění zaměstnanců - klíčové a dosud neřešené problémy (17. května 2012) 
Mezinárodní konference neurorehabilitace (24. a 25. září 2012) 
2. kulatý stůl, Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava (3. října 2012) 
„DLUHOVÉ PASTI“ (4. října 2012) 
Kvalita života seniorů (25. října 2012) 
Vzácná onemocnění (21. listopadu 2012) 
Péče o děti v kontextu trhu práce (21. května 2013) 
Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe (22. května 2013) 

12
ISP (příhlásit)