Výbor pro sociální politiku
Usnesení VSP

č. 21k volbě členů, předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné (25. listopadu 2010) 
č. 22Sdělení předsedy - záštita nad seminářem (25. listopadu 2010) 
č. 23k návrhu termínu a pořadu 6. schůze výboru pro sociální politiku (25. listopadu 2010) 
č. 24k návrhu státního rozpočtu na rok 2011 - Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (25. listopadu 2010) 
č. 25k návrhu poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ (25. listopadu 2010) 
č. 26k Zelené knize - Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě /kód dokumentu 12102/10, KOM (2010) 365 v konečném znění/ (20. ledna 2011) 
č. 27k plánu zahraničních aktivit v roce 2011 (20. ledna 2011) 
č. 28k návrhu termínu a pořadu 7. schůze výboru pro sociální politiku (20. ledna 2011) 
č. 29k dovolbě členů podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné Výbor pro sociální politiku (20. ledna 2011) 
č. 30ke schválení vyslání delegace poslanců VSP do Švýcarska (22. března 2011) 
č. 31k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm. tisk 277) (6. dubna 2011) 
č. 32k projednání stížnosti občanského sdružení Rožnovské byty na postup privatizace (6. dubna 2011) 
č. 33k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/ (6. dubna 2011) 
č. 34ke sdělení Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: Evropský příspěvek k plné zaměstnanosti /kód dokumentu 17066/10, KOM (2010) 682 v konečném znění/ (6. dubna 2011) 
č. 35ke sdělení Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací /kód dokumentu 14035/10 KOM (2010) 546 v konečném znění/ (6. dubna 2011) 
č. 36ke Sdělení předsedů podvýborů o činnosti podvýborů (6. dubna 2011) 
č. 37"Semináře a ostatní aktivity související s výborem" (6. dubna 2011) 
č. 38ke Sdělení předsedů podvýborů o činnosti podvýborů (6. dubna 2011) 
č. 39k návrhu termínu a pořadu 9. schůze výboru pro sociální politiku (6. dubna 2011) 
č. 40k návrhu termínu a pořadu 9. schůze výboru pro sociální politiku (6. dubna 2011) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)