Výbor pro sociální politiku
Usnesení VSP

č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ (28. května 2013) 
č. 162k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (28. května 2013) 
č. 163k přijetí zahraniční delegace moldavského parlamentu Po odůvodnění předsedy výboru Martina Vacka a po rozpravě výbor pro sociální politiku (7. srpna 2013) 
č. 164k vyslání delegace poslanců výboru pro sociální politiku na Island (7. srpna 2013) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ (8. srpna 2013) 

<<56789
ISP (příhlásit)