Výbor pro sociální politiku
Usnesení VSP

č. 41k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2010 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (25. května2011) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (sněm. tisk 315) (25. května 2011) 
č. 43k Informaci o opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti a případných dopadech otevření pracovního trhu s Německem a Rakouskem pro občany České republiky (25. května 2011) 
č. 44ke Sdělení předsedů podvýborů o činnosti podvýborů (25. května 2011) 
č. 45k rezignaci předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy (25. května 2011) 
č. 46k volbě předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy (25. května 2011) 
č. 47k návrhu termínu a pořadu 10. schůze výboru pro sociální politiku (25. května 2011) 
č. 48k návrhu poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ (25. srpna 2011) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ (25. srpna 2011) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ (25. srpna 2011) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ (25. srpna 2011) 
č. 52ke Sdělení předsedů podvýborů o činnosti podvýborů (25. srpna 2011) 
č. 53Sdělení předsedy - nominace do Výběrové komise MPSV pro Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností (25. srpna 2011) 
č. 54k návrhu termínu a pořadu 11. schůze výboru pro sociální politiku (25. srpna 2011) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ (25. srpna 2011) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony/sněmovní tisk 373/ a k vládnímu návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů/sněmovní tisk 374/ (25. srpna 2011) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/sněmovní tisk 373/ (30. srpna 2011) 
č. 58k vládnímu návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů/sněmovní tisk 374/ (30. srpna 2011) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ (30. srpna 2011) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 457) (7. září 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)